WELKOM!

op de website van de jongerenwerking van Axcent!

Axcent vzw is een pluralistische organisatie die werkt aan het bevorderen van interlevensbeschouwelijke dialoog en kennismaking in Brussel en dit met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). In 2014 werd de organisatie opgedeeld in een jongeren- en volwassenenwerking. Deze webpagina’s zijn exclusief gewijd aan de jongerenwerking. Meer info over de volwassenenwerking van Axcent kan je hier vinden.

Wat heeft de jongerenwerking van Axcent te bieden?

Axcent biedt middelen en methodieken aan voor de organisatie van interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren binnen het onderwijs en de vrije tijd. Lees meer over de ideeën van jongeren over levensbeschouwing en dialoog in de brochure “We zijn jong en we willen… interlevensbeschouwelijke dialoog?!” of maak gebruik van de DVD “ik levensbeschouw jou” om levensbeschouwing bespreekbaar te maken en zo dialoog en begrip te bevorderen in jouw klas of organisatie..

Axcent laat je kennismaken met de levensbeschouwelijke diversiteit in Brussel tijdens (klas)bezoeken aan diverse levensbeschouwelijke plaatsen of via het interlevensbeschouwelijke stadsspel BXL.

Axcent biedt ondersteuning aan leerkrachten, jeugdwerkers, studenten en andere geïnteresseerden om aan de slag te gaan rond levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog. Dus heb je een vraag, een idee of vage plannen? Neem contact met ons op en we bekijken samen hoe Axcent kan bijdragen aan jouw project.