Over de volwassenenwerking

Kunnen religie, levensovertuiging en interlevensbeschouwelijke dialoog de samenleving sociaal-economisch vermenselijken?

 We zoeken het samen uit!

Axcent vzw is een pluralistische vereniging die een steentje probeert bij te dragen aan dialoog en samenwerking tussen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Brussel. Individueel en collectief beleefde zingeving is onze voornaamste zorg.

In 2014 werd de organisatie opgedeeld in een jongeren- en volwassenenwerking.

De volwassenenwerking legt zich toe op economie. Wat is de betekenis van religie, levensovertuiging en interlevensbeschouwelijke dialoog voor de sociaal-economische vermenselijking van de samenleving? Daar hopen we volgende jaren proefondervindelijk wijzer uit te worden.

Wie economie zegt, zegt ook financiën. Axcent bestaat al meer dan dertien jaar maar blijft financieel kwetsbaar. We kiezen niet voor de gemakkelijkste weg en dragen onze politieke en levensbeschouwelijke autonomie hoog in het vaandel. De knusheid van de herkenbare identiteit is niet aan ons besteed. Maar dat heeft zo zijn prijs. We kunnen niet aanleunen tegen een zuil. Aan weer en wind overgeleverd, blijven onze overlevingskansen hachelijk.

Uw giften zijn dus meer dan welkom.